Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Nitekim eğer, cinsel ilişki kurulan çocuğun özgür iradesi yoksa tehdit, cebir veyahut hile gibi yollarla bu ilişki kurulmuşsa, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil; “çocukların cinsel istismar suçu” oluşur. Bu kapsamda; Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit halinde – yani suçun ilk fıkrasında tanımlanan durumlarda – verilen ceza 2 yıldan 5 yıla kadar olduğu için, bu durumdaki davalara asliye ceza mahkemeleri bakar. Ancak, suçun ikinci ve üçüncü fıkralarında tanımlanan daha ağır halleri için cezası 10 yıldan 15 yıla kadar olan durumlar söz konusudur.

 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kişiler, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ciddi cezalara çarptırılabilir.
 • Bir porno web sitesine erişim engelini kaldırmak için ihtiyacınız olan tek şey, adresini bir anonimleştiricinin adres kutusuna yapıştırmaktır.
 • Bu iki suç türünü ayırt etmek, cezai sorumluluğun doğru anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir.
 • Suriye hükûmeti, pornografik web sitelerini 2017’nin sonunda engellemeye başladı.
 • Yetişkin bir bireyin, reşit olmayan bir şahısla cinsel ilişkide bulunması, yasa koyucunun açıkça yasakladığı ve cezalandırdığı bir eylemdir.

Adalet sistemi, mağdurları korumak ve caydırıcı yaptırımları uygulamak üzere bu ve benzeri ayrıntıları titizlikle incelemektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kişiler, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ciddi cezalara çarptırılabilir. Bu nedenle, reşit olmayan bireylerle cinsel ilişkiye girmekten kaçınmak sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda kanuni bir gerekliliktir. Özellikle, mağdur 15 yaşın altında ise ya da yaş aralığında olup hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak düzeydeyse, bu durum daha ağır bir suç olan TCK madde 103’te düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” kapsamına girer. Bunun yanı sıra, 18 yaşın altında bireylerin mahkeme tarafından ergin kılınmış olması bu suçun mağduru olarak değerlendirilmesini değiştirir.

Bölgelere göre pornografi yasaları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda (104/2), görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında, suçun niteliği, mağdurun durumu, suçun işlenme şekli ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak ceza indirimi veya artırımı yapılabilir. Bu durumlar, dosya incelendikten ve karar mercii tarafından belirlendikten sonra uygulanır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası, suçun işlenme şekli, mağdurun durumu ve suçun ağırlığına göre değişebilir. Bu cezalar, caydırıcı bir etki yaratmak ve toplumda benzer suçların işlenmesini engellemek amacıyla uygulanmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, mağdurun fiziksel yaşıyla ilgilenir.

Ülke, Suudi Arabistan standartlarına göre tanınan pornografik materyallerin kullanımını yasaklıyor. Gümrük yetkilileri, pornografik ürünlerin Suudi Arabistan’a ithalatına ilişkin katı düzenlemeler uygulamaktadır. Bu tür eşyalara varışta el konulabilir ve para cezasına çarptırılabilir. Pornografik web sitelerini ziyaret etmek, hükûmetin hapis cezasına, para cezasına, sınır dışı edilmesine veya diğer ağır cezalara neden olabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cezayı Artıran Nedenler (104/

Bu destek ve yardım hizmetleri, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu mağdurlarının ve ailelerinin yaşadıkları zorlu süreçlerde desteklenmelerini ve haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Bu hizmetler, toplumun bu tür suçlara karşı duyarlılığını artırmayı ve mağdurların topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemeyi hedefler. Bu suç, cinsel yaşantısı ve sağlığı korunması gereken çocukların ya da reşit olmayan bireylerin cinsel istismarıyla ilgilidir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, takibi şikâyete bağlı suçlar arasında sınıflandırılmaktadır. Bu suç tipinde, yaşça küçük olan mağdurun kendi şikayeti olmaksızın bir soruşturma başlatılmamaktadır. Suç mağdurunun ebeveyni ya da yasal temsilcisi, yani velisi veya vasisi tarafından yapılan şikayet tek başına yeterli olmayıp, yaşça küçük mağdurun şikayetle ilgili kendi ifadesinin de alınması şarttır.

 • Suçun oluşabilmesi için reşit olmayan bireyin rızasının olup olmaması da bir etken değildir.
 • Yasa koyucu, çocukların cinsel istismarı durumlarında cezai yaptırımların sertliği ile bu suç türünün önüne geçmeyi ve caydırıcılık oluşturmayı amaçlamaktadır.
 • Bunun yanı sıra reşit olmayanla cinsel ilişki suçu neticesinde mağdurun uğramış olduğu maddi ve manevi zararı gidermek içinmanevi tazminat alma hakkı da vardır.
 • İtalya’da, 18 yaşın altındaki herkese resim veya video pornografisi dağıtmak yasa dışıdır.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda (104/1), görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
 • Mağdurun zeka geriliği olup olmadığı da adli tıp kurumu tarafından araştırılmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Melih SAATÇI Avukatlık ve Hukuk Bürosu, 2005 yılından bu yana Trabzon’da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir. İstismara uğrayan çocukların çoğunluğu, maalesef tanıdıkları veya aile içinden kişiler tarafından tacize uğramaktadır. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikâyet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir.

Amerika’da pornografi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu ağır hallerle ilgili davalara ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Bu nedenle, reşit olmayanlarla cinsel ilişki konusunda yargılama yapacak mahkemeyi belirlerken, suçun hangi fıkra çerçevesinde işlendiğine ve kanunlar tarafından belirlenen ceza süresine dikkat edilmelidir. Suçun daha hafif şekli için asliye ceza mahkemesi, daha ciddi haller için ise ağır ceza mahkemesi görevlidir. Fıkrasında ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçu içerisinde daha ağır kabul edilen nitelikli haller düzenlenmiştir.

 • Hukuk, her koşulda çocukları korumak için sert çizgiler çizmiş ve cinsel dokunulmazlığa büyük bir önem vermiştir.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde artar.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.
 • Şikayete tabi suçlar kural olarak uzlaşmaya tabi olmakla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cinsel dokunulmazlığa karşı işlendiğinden istisnai hüküm gereği bu suçtan dolayı uzlaşmaya başvurulması mümkün değildir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun en önemli unsuru mağdurun geçerli bir rızasının olmasıdır.
 • İthal pornografinin dolaşımını kısıtlama girişimlerine rağmen, Kuzey Kore’de izlenen pornografinin çoğu şu anda yurtdışında yapılıyor.

Yorumlayıcılar genellikle failin reşit olması gerektiği yönünde görüş bildirmekte, bu hukuki çelişkinin giderilmesi için kanuni düzenlemeler önermektedirler. Doktrindeki bir görüşe göre, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun faili, ancak 18 yaşını doldurmuş kişilerin olabileceğinden bahisle suçun oluşmayacağı ve bunun toplum, aile disiplininde çözümlenmesi gereken bir konu olduğu savunulur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bağlamında, HAGB uygulamasının sağlanması için gerekli şartlardan biri, hapis cezasının 2 yıl veya daha az olmasıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Hindistan’da pornografinin üretimi, yayınlanması ve dağıtımı 292, 293 numaralı bölümde yasa dışıdır. İş sadece üç koşulun tümü karşılandığında müstehcen kabul edilir. Yerel alanların, federal yasa ile çelişmedikleri sürece, kendi yasalarını geliştirmelerine izin verilmektedir. Yüzyılın başlarından itibaren Meksika, tam kadın çıplaklığı ve erotik pornografik sahneleri olan birçok film üretmesiyle tanınıyordu.

 • VPN’in porno sitelerinin engelini kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair açıklık getirmeden önce VPN ile ve VPN olmadan gezinmeyi karşılaştıralım.
 • Trafiğinizi güvenli bir şekilde şifreli hale getirir ve hiç kimse çevrimiçi olarak ne yaptığınızı bilemez.
 • Şikayet süresi mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır.
 • Doğru satın alma kararını vermenize yardımcı olacağım, böylece gerçek internet özgürlüğü ve çevrimiçi güvenliği kucaklayabilirsiniz.
 • Şikayetten vazgeçmenin sonuç doğurabilmesi için şikayet hakkı mağdurun şikayetinden vazgeçmesi yeterlidir.
 • Çünkü, kanun rızayla cinsel ilişkiyi kişiye sıkı surette bağlı bir hak şeklinde düzenlemiştir.

Ancak dikkatli olun – ücretsiz VPN hizmet sağlayıcılarının maliyetleri karşılaması gerekir ve bunu kullanıcıların verilerini satarak başarıyla yaparlar. Kendinizi riske atmak istemiyorsanız, ücretsiz VPN’lerden kaçının. Yasak porn siteleri için en iyi VPN’lerin hepsinde geniş kapsamlı bir sunucu seçeneği var. Bu yazıdaki bütün VPN’ler bütün dünyada sunucuları bulunan VPN’ler. Bu da, kendinizi yurtdışında gibi gösterip pornografik içeriklere erişmek için harika bir durum. Kariyerinin ilk günlerinden itibaren skandallarla anılan Marilyn Manson, eski sevgilisi Evan Rachel Wood tarafından hem cinsel hem de fiziksel açıdan şiddete uğradığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişilere karşı suçlar başlığı altında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kısmında düzenleme alanı bulmuştur. İİngiltere ve Galler’de pornografik malzemelerle ilgili ana mevzuat, 1959 tarihli Müstehcen Yayınlar Yasası, 1964 Müstehcen Yayınlar Yasası ve 1981 Ahlaksız Sergi Yasasıdır. R18 videoları yalnızca lisanslı seks dükkanlarında bulunurken, sert pornografik dergiler gazete ve dergi dükkanlarında mevcuttur. 2008 yılında, Baş Savcılık Ofisi Müstehcen Yayınlar Yasası (Rv Walker davası) kapsamında bir adamı yargıladı, ancak başarısız oldu. Dava, Girls Aloud’un yer aldığı pornografik bir web sitesinde yazıldı.

Son olarak, https://luluandpo.com/ veya gözetimi altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girilmesi durumunda da 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilebilir. Türk hukuk sistemine göre bazı suçlarda, mahkeme yargılamanın sonunda hapis cezası yerine adli para cezasına hükmedebilmektedir. Adli para cezası, belirli durumlarda hapis cezasının alternatifi olarak ya da ek bir ceza türü olarak uygulanabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, yasalarımız çocukların korunmasına büyük önem vermektedir. Bu suç türü için belirlenen cezalar, mağdurun yaşına ve suçun niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 1 yıldan az hapis cezası öngörülmemektedir.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *